Prövningstillstånd av bestraffningsärenden

Till SvFF har inkommit ansökan om prövningstillstånd i följande beslut.