Barn och ungdomsdomare

Ny plan för Fotbollsdomarutbildning i Ångermanland 2019

Med anledning av att de "Nya nationella spelformerna" för ungdomsfotboll kommer att gälla fullt ut från 2019 så kommer även domarutbildningen att förändras. Vidare anpassas även spelreglerna.

SvFF domarkommitté har tillsammans med SISU arbetat fram ett nytt utbildningsmaterial med början att gälla från och med 2019.

Inom ungdomsfotbollen kommer följande benämningar som domare att gälla :

 • Barndomare (3 mot 3, 5 mot 5 samt 7 mot 7)
 • Ungdomsdomare (9 mot 9)
 • Distriktsdomare (11 mot 11).

Detta innebär att det från i år kommer att finnas 3 typer av utbildning till domare:

 • Domarutbildning barnfotboll (9-12 år)
 • Domarutbildning ungdomsfotboll (12-16 år)
 • Steg 1(Grundkurs distriktdomare) (min 15 år)

Utbildningen skall genomföras årligen för att vara behörig domare.

(Enl. Åff tävlingsbestämmelser ska alla matcher inom Ångermanland dömas av behörig domare)

Krav på utbildare:

 • Domarutbildning barnfotboll
  - Person med viss domarkunskap men ingen särskild instruktörsutbildning(genomförs av förening/ar själv/a)
 • Domarutbildning ungdomsfotboll
  - Klubbinstruktör utbildad av distriktsinstruktör
  (genomförs i likhet med tidigare FD 2, Förening-Klubbinstruktör, instruktörer finns under fliken domare, klubbinstruktörer).
 • Steg 1
  - Distriktsinstruktör
  (ÅFF bjuder in till dessa utbildningar och ansvarar för instruktör)

Efter utbildning tillsätter förening själv domare på alla matcher förutom div 1 och 2 (11 mot 11) där ÅFF tillsätter Steg 1 utbildade domare

Lista Klubbinstruktörer 9 mot 9

Matchvärd