Domararvoden

ERSÄTTNINGAR OCH AVGIFTER DOMARE M.M 2020
Gäller 1/4 2020 – 31/3 2021.

Herrserier Huvuddomare Ass. domare
Division 2 1800 1080
Division 3 1360 815
Division 4 875:- 640:-
Division 5 770:- 560:-
Division 6 660:- 480:-
P17 Allsvenskan 875:- 640:-
P17 Div. 1 770:- 560:-
P-16 Nationell 770:- 560:-
Ligacupen U19/P 19 div. 1 875:- 640:-
Ligacupen U17 770:- 560:-
Ligacupen U16 770:- 560:-
Damserier
Elitettan 1420:- 855:-
Division 1 / Svenska Spel F19 Norra 1080:- 650:-
Division 2 770:- 560:-
Division 3 660:- 480:-
SM F17 slutspel (åttondel, kvartsfinal, semifinal och final) 875:- 640:-
SM F17 660:- 480:-
DM
Herr & Dam (2*45) Div 4 herr / Div 2 Dam Div 4 herr / Div 2 Dam
Matchtid mindre än 2*35 minuter (senior) 550/480 400/350
Gruppspel 13/14 år 250:- 150:-
Gruppspel 15/17 år 350:- 200:-
Finalspel 13/14 år 400:- 250:-
Finalspel 15/17 år 550:- 350:-
Ungdomar / Barn
11 v 11
Juniorer, Div 1 500:- 250:-
Juniorer, Div 2 450:- 200:-
9 v 9
Pojkar / Flickor, Div 3 350:-
Pojkar / Flickor, Div 4 350:-
7 v 7
Pojkar / Flickor, Div 5 250:-
Pojkar / Flickor, Div 6 250:-
Pojkar / Flickor, Div 7 250:-
5 v 5
Pojkar / Flickor 150:-
Distriktslag/matcher/läger
Distriktslag, 17 år 550:- 300:-
Distriktslag, 16 år 500:- 250:-
Distriktslag, 15 år 450:- 200:-
Distriktslag, 14 år 350:-

Reseersättning

3,00 kr/km

MATCHTYPER
Det finns två typer av matcher; tävlingsmatcher och träningsmatcher.

Tävlingsmatcher:
Med tävlingsmatch avses match som ingår i en tävling enligt serie- eller utslagsmetoden. Vid dessa utgår ersättning enligt ovan.

Träningsmatcher:
Med träningsmatch avses match som inte ar tävlingsmatch. Vid dessa utgår ersättning enligt följande:

Ensam domare erhåller 75 procent av den ersättning som hade utgått om matchen hade varit tävlingsmatch. Domarteam erhåller 50 procent av den ersättning som hade utgått om matchen hade varit tävlingsmatch.

I fråga om träningsmatcher i fotboll som spelas någon gång under tidsperioden for ordinarie seriespel, dvs. nar serien val har startat men inte slutförts, utgår ersättning såsom för tävlingsmatch.

Vid träningsmatcher ar det högsta lags serietillhorighet som avgör ersättningens storlek.

INOMHUS SENIOR
Inomhus (Om minut-taxan överstiger arvode för tävlingsmatcher för senior enligt ovan tabell så är det arvodet för högst representerade lags serietillhörighet i matchen som gäller).

10:- / minut 1 domare
7:- / minut 2 domare

FUTSAL SENIOR
Matchtid 12 minuter 135:- (2*12 = 270 kr)
Matchtid 20 minuter 230:- (2*20 = 460 kr)
Matchtid annan än ovan (12/20) 11,50:-/minut

INOMHUS UNGDOM

Inomhus (Om minut-taxan överstiger arvode för tävlingsmatcher för junior och ungdom enligt ovan tabell så är det arvodet för högst representerade lags serietillhörighet i matchen som gäller).
7:-/minut en domare /match
5:-/minut två domare /match

FUTSAL UNGDOM
F17/P17* 8:00:-/minut
16 år eller yngre 6:50:-/minut
* För spelare som under säsongen fyller 17 år

CUPMATCHER OCH KVALSPEL
Vid cuper och kvalspel som anordnas av eller genomförs med tillstånd av SDF, utgår arvode efter högsta lagets serietillhörighet, dock högst motsvarande nivån för division 4 herrar respektive division 2 damer.

RESTIDSERSÄTTNING
Om domaren/assisterande domaren för att fullgöra sitt uppdrag, måste resa från funktionärens ordinarie bostad till matchplatsen och har...

- mer än 80 km enkel väg utgår 150 kr
- mer än 150 km enkel väg utgår 200 kr
- mer än 200 km enkel väg utgår 250 kr
- mer än 250 km enkel väg utgår 400 kr
- mer än 300 km enkel väg utgår 450 kr
- mer än 400 km enkel väg utgår 500 kr

RESEKOSTNADSERSÄTTNING
Reseersättning utgår med 3:-/km inklusive passagerare och ska utgå från verkligt reseavstånd. Domare som genomgått domarutbildning och blir uttagna av DK att döma matcher i Ångermanlands distrikt har följande resevillkor att förhålla sig till. Det är i grunden den adress där man är folkbokförd som ligger till grund för reseersättning. Om man tillfälligt är bosatt på annan adress t.ex. sommarstuga så är det ändå den ordinarie adressen som gäller vid resorna.

TRAKTAMENTE OCH FÖRLORAD ARBETSFÖRTJÄNST
Traktamente eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår inte i distriktets serier.

DOMARE I FLERA MATCHER I RAD
Om domare dömer flera matcher i rad utgår endast en restidsersättning och endast en resekostnadsersättning. Arvode utgår i förhållande till antalet matcher.

RESOR FÖR DOMARE BOENDE UTANFÖR ÅNGERMANLAND
För domare som tillhör Ångermanland och blir antagna som distriktsdomare av DK men som har folkbokföringsadress som ligger i ett annat landskap än Ångermanland, så har domaren rätt till reseersättning från landskapsgränsen. Undantag från detta är för provmatcher eller om kringliggande distrikt behöver hjälp för tillsättning av domare på sina matcher. Då är det resa från folkbokföringsadressen som gäller.

RESOR UNDER STUDIETID
Samma villkor som ovan gäller för studenter som är folkbokförda under studietiden på studieorten.

För domare som studerar på annan ort men är folkbokförda i Ångermanland ska om resan är längre från studieorten än om resan skett från hemadressen, så ska resan räknas från hemadressen. I andra fall så ska resan räknas från studieorten.

Det är alltid domarens ansvar att planera resan så att minsta möjliga resekostnader uppstår.

INSTÄLLD ELLER WO-MATCH
1. När match ställs in eller W.O. lämnas under matchdagen, utgår restidsersättning med 300 kr till domaren oavsett om domaren infunnit sig på matcharenan eller ej. Om domaren infunnit sig på matchplatsen utgår även resekostnadsersättning och restidsersättning. Restidsersättning betalas endast ut i samband med tävlingsmatch. Arrangerande förening ansvarar för utbetalning av ersättningen.

2. Arrangerande förening som inte meddelat Domaren om inställd match senast 2 timmar innan matchstart skall utbetala en avgift om 500 kr (per domare/assistereande domare) till domare/domarna jämte övriga ersättningar i enlighet med INSTÄLLD ELLER WO-MATCH punkt 1.

3. Om match måste inställas p.g.a. att domaren uteblivit, betalar domaren en avgift på 500 kr till ÅFF. ÅFF betalar mot fakturor hemmaföreningens annonskostnad och bortaföreningens resekostnad från föreningens hemort till matcharenan (buss enl. faktura, bil 5*18:50 kr/mil). ÅFF betalar inte ev. kostnader för spelare, som föreningarna "tagit hem" från annan ort, ej heller förlorad arbetsförtjänst eller andra avgifter.

BETALNINGSSÄTT
Vid matcher i samtliga av ÅFF domartilsatta distriktsserier, ansvarar arrangerande förening för att till domare och assisterande domare utbetala match- och eventuellt restidsarvode samt reseersättning. Räkningen ska vara upprättad genom digitalt kvitto i Fogis senast fem dagar efter godkänd domarrapport. Utbetalning ska ske till av domaren angivet konto senast sju dagar efter att räkningen upprättats i Fogis. Idrotts AB äger dock rätt att utbetala domarersättning i samband med närmast förestående ordinarie löneutbetalning. Om ansvarig förening på skälig grund begärt komplettering av räkningen räknas betalningsfristen från den dag justerad räkning kommit föreningen tillhanda. Förening som underlåter att i föreskriven tid betala ersättning enligt ovan kan påföras en avgift om 200 kr per match. Vid långvariga betalningsdröjsmål eller upprepade förseningar kan föreningen även bli föremål för bestraffning enligt gällande Tävlingsbestämmelser.