Digital domarersättning - förening

Inför säsongsstart 2020 lanserar SvFF ett digitalt utbetalningssystem för domararvoden.

Ett system framtaget då det efterfrågats av samtliga distrikt. Det digitala systemet kommer att ge en tydlig överblick samt förenkla och underlätta hanteringen av utbetalningar och kvittohantering för både distrikt och föreningar.

Fördelarna med det digitala systemet är många. Exempelvis slopad kontanthantering, domarna slipper skriva kvitton för hand, kvaliteten på domarrapporter och kvitton ökar och risken för felaktiga utbetalningar minskar.

Det betyder att alla arvoden och övriga ersättningar ska hanteras i Fogis.

För er som förening gäller följande:

Det digitala systemet kommer att gälla på division 4, 5 och 6 herrar, division 3 damer samt div. 1 och 2 pojkar ungdom från och med seriestart 2020 (endast tävlingsmatcher).

Ni kommer enkelt igång med det digitala systemet genom att klicka på länken nedan och logga in som föreningsadministratör. Länk: https://arvoden.fogis.se/

För att börja hantera digitala utbetalningar behöver föreningsadministratören göra några enkla inställningar.

När inställningarna är genomförda kan ni direkt komma igång med att administrera arvodesutbetalningar, ersättningar och reseräkningar.

En hjälpfunktion finns tillgänglig i inloggat läge. Där återfinns även en manual.
Direktlänken till hjälpsidan är:
https://aktiva.svenskfotboll.se/forening/administration/domarers-forening/

Har ni några frågor om detta rörande ÅFF tävlingar kontakta mats.mahler@vnidrott.se