Digital domarersättning - domare

Inför säsongsstart 2020 lanseras ett digitalt utbetalningssystem för domararvoden.

Ett system framtaget på efterfrågan av samtliga distrikt. I det digitala systemet registrerar du som domare dina arvoden, utlägg och får elektroniska utbetalningar. Hanteringen av kvitton underlättas och du får en tydlig överblick över dina matcher under säsongen.

Fördelarna med det digitala systemet är många. Du slipper skriva kvitton för hand, kontanthanteringen slopas, kvaliteten på kvitton ökar och risken för felaktiga utbetalningar minskar.

För dig som domare gäller följande:

Det digitala systemet kommer att gälla på division 4, 5 och 6 herrar, division 3 damer samt div. 1 och 2 pojkar ungdom från och med seriestart 2020 (endast tävlingsmatcher).

Det vill säga ersättning till domare och assisterande domare tillsatta av ÅFF:S domartillsättare i de matcher som Ångermanlands Fotbollförbund äger tävlingskategorin och där hemmalaget ska betala arvode och ersättningar.

Du kommer enkelt igång med det digitala arvodessystemet genom att klicka på länken nedan och logga in som domaranvändare. https://arvoden.fogis.se/

En hjälpfunktion finns tillgänglig i inloggat läge. Direktlänken till hjälpsidan är:
https://aktiva.svenskfotboll.se/domare/domarersattning/digital-domarersattning/

Har ni några frågor om detta kontakta mats.mahler@vnidrott.se