Mats Mähler

Tjänsteman, Administrativ ansvarig i DK

Tel: 0660-105 43
Mobil: 070-307 03 94
E-post: mats.mahler@vnidrott.se

Ansvarsområde: Domare, hemsidan, matchändringar.