Utmärkelser

BESTÄMMELSER FÖR
ÅNGERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUNDS FÖRTJÄNSTMÄRKE, DIPLOM, FÖRTJÄNSTTECKEN OCH STANDAR
ÅFF:s Förtjänstmärke

Kan tilldelas personer, som gjort insatser för fotbollidrotten inom styrelsen och/eller fotbollsektionen samt fotbollkommittéer under minst 5 år.

ÅFF:s diplom
Kan tilldelas föreningar, som i minst 25 år bedrivit sin verksamhet, dels personer som gjort värdefulla insatser för fotbollidrotten inom styrelse och/eller fotbollsektionen samt fotbollkommittéer under minst 10 år.

ÅFF:s förjtänsttecken i silver och guld
Förtjänsttecken i silver kan tilldelas personer, som tillhört förbundets styrelse i minst 5 år eller gjort betydande insatser för fotbollidrotten inom föreningsstyrelse och/eller fotbollsektion under minst 15 år.

Förtjänsttecken i guld kan tilldelas personer som tillhört förbundets styrelse i minst 10 år eller gjort betydande insatser för fotbollidrotten inom föreningsstyrelse och/eller fotbollsektion samt fotbollkommittéer under minst 20 år.

ÅFF:s Standar
ÅFF:s standar kan tilldelas dels föreningar, som minst 40 år bedrivit sin verksamhet, dels personer som under många år nedlagt ett gagnande och framgångsrikt arbete för fotbollidrotten och som således gjort sig förtjänt av förbundets tacksamhet. Dock skall vederbörande ha tillhört förbundets styrelse i minst 15 år eller verkat inom föreningens styrelse i minst 30 år.

ÅFF:s utmärkelser av olika valörer kan även tilldelas sådana personer, vilka på annat sätt än i egenskap av idrottsledare eller ledamot i styrelse eller kommittéer i hög grad gynnat och bidragit till fotbollidrottens främjande.

Rätten att besluta om utdelning av utmärkelser tillkommer distriktsstyrelsen och dess verkställande utskott.

Förslag skall vara ÅFF:s kansli tillhanda minst fyra veckor innan de skall utdelas. Ange högtid, tidpunkt och plats i samband med ansökan.
Blanketter
Förslag på utmärkelser (PDF-dokument, 26 kB)
Förslag på utmärkelser (SvFF) (PDF-dokument, 457 kB)