Ångermanlands Fotbollförbunds Etikelva

 • Vi är emot alla former av droger och dopning
 • Vi uppmuntrar och stöttar varandra att göra vårt bästa
 • Vi tar ansvar för våra handlingar
 • Vi accepterar domarens beslut
 • Vi visar respekt mot motståndare, ledare, funktionärer och föräldrar
 • Vi uppmanar spelarna att följa fotbollens regler
 • Vi motsätter oss alla former av diskriminering och mobbning p.g.a. ras, religon, sexuell läggning och funktionshinder
 • Vi är ambassadörer för föreningen och fotbollen
 • Vi visar god stil och använder vårdat språk på och utanför arenan
 • Vi visar att fotboll är roligt
 • Vi uppmanar till kamratskap och gemenskap