Målvaktskurser

Målvaktstränarutbildning

SvFF:s Målvaktstränarutbildning genomgår just nu en omfattande omarbetning. Från och med 2015 ersätts de tidigare kurserna Målvakt Bas 1 av Målvakt C – diplom och Målvakt Bas 2 av Målvakt B-diplom.

Kursen Målvakt Avancerad (A-diplom) ska även den genomgå en revidering, vilket innebär att den inte kommer att arrangeras under 2015.

Den nationella målvaktstränarutbildningen kommer när den är färdig preliminärt från och med 2016 att bestå av
Målvakt C – diplom
Målvakt B – diplom
Målvakt A – diplom

Målvaktstränarutbildningens struktur under 2015

Målvakt C – diplom
Introduktion till rollen som ledare och målvaktstränare för åldersgruppen 6 – 14 år.
1 dag + cirka 4 timmars webbstudier

Målvakt B - diplom
Kursen vänder sig till målvaktstränare för ungdomar i 15-årsåldern och fram till starten av seniroverksamheten. 2 dagar + webbstudier.

Målvakt A - diplom
7 kursdagar som omfattar ledarskap, målvaktsspel försvar, träningslära, målvaktsspel anfall och spelförståelse.

Kurserna Målvakt C- och B-diplom arrangeras av distriktsförbunden och Målvakt Avancerad av SvFF.

Kurslitteratur finns att beställa hos SISU Idrottsböcker.

Övergångsregler under 2015
Deltagare som;
- ska börja sin målvaktstränarutbildning startar med Målvakt C – diplom
- har genomfört Målvakt Bas 1  fortsätter med Målvakt B-diplom
- har genomfört Målvakt Bas 2  fortsätter med Målvakt A-diplom