Träning och match - att jobba med lagets arbetssätt

INBJUDAN FORTBILDNING

För Dig som tränar/leder ungdomar i spelformerna 9-9 och 11-11

Lagets arbetssätt är de metoder spelarna använder i spelets olika skeden för att anfallsspelet och försvarsspelet ska fungera väl. Samverkan och kommunikationen mellan spelarna har hög prioritet i ett lags arbetssätt.

Spelarnas arbetsuppgifter varierar, och därför har de också olika roller under spelet. Vad spelarna förväntas göra i anfallsspel, i försvarsspel och vid omställningar måste beskrivas och framför allt tränas.

Dag
Måndag 14 september
Plats
Skyttis, Örnsköldsvik
Program
Teori kl. 17.00 - 18.30. (Cafeterian)
Träning kl. 19.00 - 20.30 (konstgräs, övningstrupp Själevads IK F17)
Kort samling ute vid plan för lite reflektion kring innehållet under kvällen.
Slut ca kl. 21.00

Instruktör är SvFFs Nationella fotbollsutbildare (NaFU) för vår region Pernilla Karlsson

Anmäl dig till detta utbildningstillfälle via följande länk:
https://fogis.svenskfotboll.se/fogisklient/kurs/kurstillfalleanmalan.aspx?kid=49400