Spelarutbildning

Ångermanlands FF arbetar utifrån Svenska Fotbollförbundet (SvFF)
- Spelarutbildning en helhet

Prioriterade områden är:
Föreningskontakt - frågor kring utbildning/ spelarutbildning.

SvFF:s Spelarutbildningsplan - stödja föreningarnas arbete med spelarutbildningsplanen, genomföra tematräningarna/ spelformsutbildningarna.

Kvalitetsäkra utbildningsinnehållet i Junselelägret för 13 och 14 åringar.

Mentorer för våra distriktslagsverksamhet.

Spelarbevakning inför de regionala läger och matchläger som SvFF erbjuder i åldrarna 17-19 år.

Fotboll i skolan - stödja de verksamheter vi har idag samt hjälpa till vid utveckling av flera skolmiljöer.

Organisation:
Jan Hellström Spelarutvecklare, 010-476 48 73, jan.hellstrom@vnidrott.rf.se

Mattias Olsson Spelarutbildare, 070-575 27 63, mattias.olsson@folksam.se

Nils Grahm Spelarutbildare, 073-069 20 81, grahmen@hotmail.com

Roger Westin, Kanslichef, 070-291 73 00, roger.westin@vnidrott.se